Därför har Thomas Sekelius varit borta från Youtube

Många har påpekat att de tycker att Thomas har förändrats och en del känner inte längre igen honom. 
 
I Thomas senaste video öppnar han upp sig om sin utbrändhet och han berättar att den begränsar honom att vara sig själv och att göra Youtube. 

Han trodde ett tag att han kommit ur sin utbrändhet men har nu kommit till insikt att så inte är fallet.